Kyokushin karate

Karate Algemeen

Gichin Funakoshi

Gichin Funakoshi werd geboren in Shuri, een dorp in Okinawa, een eiland bij Japan, in het jaar 1868. Toen hij nog erg jong was, werd hij al getraind door twee beroemde meesters uit die tijd. Elk van de twee leidde hem op in een andere vechtkunst uit Okinawa. Van de eerste, Yatasune Azato, leerde hij Shuri-te, dat Shuri-vuist betekent. Yatsune Itosu, de tweede, trainde hem in Naha-te, Naha-vuist. Na lange tijd, zou het de samensmelting van deze twee kunsten zijn, die Funakoshi tot karate smeedde.

Over de geschiedenis is veel geschreven er zijn ook veel verschillende verhalen te vinden, dit heb ik samengebracht in een kort stukje over het ontstaan en de verschillende stijlen, waarbij ik weet dat niet alles is gezegd of weergegeven.

De oorsprong komt uit China, afgaand op de verhalen uit overlevering is er rond het jaar 950 een boeddhistische monnik die Indie verlaat om het boeddhisme te verkondigen op zijn rondreis komt hij in China terecht. Uiteindelijk komt hij in de belangrijkste Shaolin Tempel terecht om les te geven. Deze lessen waren voor de monniken slecht te volgen vielen flauw etc. om dit te verbeteren moest er een andere training's methode gevonden worden.

Deze oefeningen zouden later bekend worden als Shorin-Ji Kempo wat de eerste voorlopers was van het huidige karate. Door het rondreizen van deze monniken kwam deze training's vorm door heel China en ook er buiten o.a. Okinawa. Okinawa was toen nog een zelfstandig eiland waar de vechtsport en de training zo populair was dat elk kind maar twee dingen kon dat was handel drijven (het eiland leefde van de handel) en vechtsport. Er waren in deze tijd 3 belangrijke provincie's en hun hoofdsteden nl.: Tomari, Naha en Shuri.

Rond 1450 was de vechtsport van Okinawa zo berucht dat ze geen wapens mochten dragen. 1609 werd Okinawa door Japan aangevallen en geannexeerd de resterende wapens werden in beslag genomen zonder slag of stoor omdat de mensen van Okinawa vredelievend waren en niet wilde vechten. In deze jaren waren er 3 stromingen in het karate, nl.:
 • Shuri-te uit de provincie Shuri met elegante en snelle bewegingen
 • Naha-te uit de provincie Naha met een robuuste houding en cirkelbewegingen
 • Tomari-te uit de provincie Tomari met een combinatie van boven genoemde.

  Het geen wapens mogen dragen, was de reden van het ontstaan van div. vreemde wapens in de karate die allen waren afgeleid van landbouw werktuigen. De vechtsport was een kunst.

  In deze verhalen komen steeds 2 Chinese meesters voor die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de opleiding van Gichin Funakoshi. Die aan de grondslag licht van alle karate vormen die we heden ten dagen kennen.
 • Kara = lege
 • Te = hand

  Het karate wordt gekenmerkt door verschillende stijlen en vormen die vaak gebaseerd zijn op plaats van ontstaan en de grondlegger.

  Vormen:
  Shotokan karate
  Goju-ryu karate
  Wado-ryu karate
  Shito-ryu karate
  Ashihara karate
  Kyokushin karate

  Sensei Cor v Bodegom