Kyokushin karate

Exameneisen 10e t/m 1e Kyu

10e kyu 9e kyu 8e kyu 7e kyu 6e kyu 5e kyu 4e kyu 3e kyu 2e kyu 1e kyu

De exameneisen voor de 9e kyu (rode band met streep) zijn:

Algemeen:
Kennis van de geschiedenis van Kyokushinkai, International Federation of Karate (IFK), Nederlandse Karate Associatie (NKA)

Standen:
Sanchin-Dachi, Kokutsu-Dachi, Musubi-Dachi

Stoten:
Seiken-Ago-Uchi, Seiken-Gyaku-Tsuki (Jodan-Chudan-Gedan)

Blokkeringen:
Seiken-Chudan-Uchi-Uke, Seiken-Chudan-Soto-Uke

Trappen:
Chudan-Mae-geri-Chusoku
Opmerking:
Bovenstaande technieken uitvoeren in Kokutsu Dachi en Sanchin-Dachi

Sanbon kumite:
Aanval: Seiken-Oi tsuki Jodan, Chudan, Gedan
Verdediging: Seiken-Jodan-Uke, Seiken-Chudan-Soto-uke
Seiken-Mae-Gedan Barai, Gyaku-tsuki-Chudan
Seiken-Mae-Gedan Barai

Kata:
Taikyoku-Sono-Ni

Ademoefening:
Nogare

Kumite:
Jiyu-Kumite: 4 partijen vechten

Oefeningen:
15 x opdrukken
25 x buikspieroefeningen